Informacija Small Planet Airlines BUAB  kreditoriams

 

Vykdydamas Teismo įpareigojimą ir vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymu bankroto administratoriaus UAB „Relina“ įgaliotas asmuo 2019 m. spalio 11 d., 10.00 val. ŠAUKIA pirmąjį bankrutuojančios

Small Planet Airlines BUAB kreditorių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu: Konstitucijos pr. 14, Vilnius (Best Western Vilnius viešbutis, STIKLO A konferencijų salėje). Susirinkimas vyks lietuvių kalba.

Kreditorių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymas;
 2. Bankroto administratoriaus ataskaita;
 3. Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai;
 4. Kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos nustatymas;
 5. Informacijos teikimo tvarkos nustatymas;
 6. Kreditorių komiteto darbo reglamento nustatymas;
 7. Kreditorių komiteto rinkimai;
 8. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 9. Procedūros pasirinkimo klausimas;
 10. Pavedimo sutarties teksto tvirtinimas;
 11. Įgaliojimo suteikimas kreditorių susirinkimo pirmininkui Small Planet Airlines BUAB vardu sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį;
 12. Dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo;

Su įvyksiančio pirmo kreditorių susirinkimo medžiaga galima susipažinti darbo dienomis adresu: Konstitucijos pr. 12-333, Vilnius bankroto administratoriaus darbo vietoje.

Kreditoriai negalintys dalyvauti susirinkime savo nuomonę gali pareikšti balsuodami raštu.

 

Dėl balsavimo biuletenio formos galima kreiptis elektroniniu paštu claims@administratorius.lt.

 

 

 

Information for Small Planet Airlines JSC company creditors

 

While performing the obligation imposed by the Court, in accordance with the Enterprise Bankruptcy Law, the bankruptcy administrator is CONVENING the first meeting of the creditors of the insolvent company

Small Planet Airlines JSC (Lithuania) on 11 October 2019, at 10.00 A.M. The meeting will take place at the address Konstitucijos ave. 14 (hotel Best Western Vilnius, STIKLO A conference hall). Lithuanian language will be used in creditors meeting.

The agenda for the creditors meeting:

 1. The determination of the procedural rules for the creditors meeting;
 2. The report of the bankruptcy administrator;
 3. The election of the chairman of the creditors meeting;
 4. The establishment of the order for the convening the creditors meetings;
 5. The establishment of the procedure for information provision;
 6. Determination of the procedural rules for the creditors committee;
 7. The election of the creditors committee;
 8. The approval of the administrative costs;
 9. The issue of choosing the procedure;
 10. The approval of the services agreement with bankruptcy administrator;
 11. The delegation of power for the chairman of the creditors meeting to conclude the service agreement with the bankruptcy administrator on behalf of Small Planet Airlines JSC;
 12. Regarding the procedure for selling the company's assets and pricing.

 

The possibility to access the information (in Lithuanian language only) regarding the first creditors’ meeting is available during the working days at the work place of the bankruptcy administrator, address Konstitucijos ave. 12-333, Vilnius.

The creditors who will not be able to participate in the meeting may express their opinion by voting in writing.

The interest in receiving the polling card form may be expressed via electronic mail claims@administratorius.lt.